Zingen is iets wat bij de mensheid hoort. Het is één van de dingen die ons onderscheidt van de dieren. Over de gehele geschiedenis zien we dat mensen altijd samen gezongen hebben. Waarom is dat eigenlijk zo? Waarom is met anderen zingen zo leuk? Als we denken aan zingen in groepen, denken we in de eerste plaats natuurlijk aan een koor in de kerk, zoals onder andere gospelkoren. Maar er zijn ook andere plekken waar Zingen in een groep leuk is. Neem bijvoorbeeld Shantykoren, mannen die gezamenlijk oude zeeliederen zingen. Ook in het leger komt samen zingen veel voor, met name tijdens zware loopoefeningen. Uit wetenschappelijk onderzoek is namelijk gebleken dat tijdens het zingen bepaalde stoffen in de hersenen vrijkomen die zorgen voor verminderde stress. Ook tijdens het samen zingen komt bijvoorbeeld het hormoon oxytocine vrij. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zingen in koren vaak wordt aangeraden door dokters voor patiënten met een depressie. Zingen is eigenlijk iets ontzettend persoonlijks. Door hardop te zingen met een groep, voel je je meer verbonden met de anderen. Ook zorgt in harmonie zingen voor de productie van endorfine. Dit hormoon neemt angst weg en vergroot ook gevoelens van menselijke samenhorigheid en plezier. Voor depressieve mensen is het uitermate effectief, want door je geaccepteerd te voelen in een groep, werk je ook naar zelfacceptatie. De reden dat het ook in het leger vaak wordt gebruikt, is niet moeilijk te zien. Al deze factoren zorgen natuurlijk voor een goed gevoel van saamhorigheid en nieuwe energie!

(Visited 135 times, 1 visits today)